Forum und email
mysql_drop_db

mysql_drop_db

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_drop_db -- Vymaže (odstraní) MySQL databázi

Popis

bool mysql_drop_db ( string database_name [, resource link_identifier] )

mysql_drop_db() odstraní ze serveru databázi uvedeného jména pod specifikovaným identifikátorem spojení.

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Kvůli zpětné kompatibilitě se můžete setkat i s mysql_dropdb(). Nedoporučujeme však používat. Tento zápis nemusí být v příštích verzích PHP podporován.

Poznámka: Namísto používání funkce mysql_drop_db() se doporučuje ke smazání databáze upřednostnit funkci mysql_query(), do níž je vložen SQL dotaz s příkazem DROP DATABASE.

Viz. také: mysql_create_db() a mysql_query().