Forum und email
mysql_errno

mysql_errno

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_errno --  Vrátí číslenou hodnotu chybové hlášky předchozího MySQL příkazu.

Popis

int mysql_errno ( [resource link_identifier] )

Vrátí číselnou hodnotu chybové hlášky vyvolané poslední MySQL funkcí nebo 0 (nulu), pokud nenastala žádná chyba.

Chyby vrácené MySQL již nezpůsobují upozorňující chybové hlášení (warning). Potřebujete-li zjistit číselný kód chyby, použijte mysql_errno(), případně mysql_error() k zjištění textu chyby. Pamatujte, že tato funkce vrací chybový kód pouze naposledy vykonané MySQL funkce (netýká se mysql_error() a mysql_errno()), pokud ji tedy budete používat, musíte kontrolovat hodnotu ještě před voláním další MySQL funkce.

Příklad 1. mysql_errno() example

<?php
    mysql_connect
("localhost", "mysql_uziv", "mysql_heslo");

    
mysql_select_db("neexististujicidb");
    echo
mysql_errno() . ": " . mysql_error(). "\n";

    
mysql_select_db("kossu");
    
mysql_query("SELECT * FROM neexististujicitabulka");
    echo
mysql_errno() . ": " . mysql_error() . "\n";
?>

Předchozí příklad by zobrazil následující výstup:

1049: Unknown database 'neexististujicidb'
1146: Table 'kossu.neexististujicitabulka' doesn't exist

Poznámka: Je-li jako volitelný parametr uveden i identifikátor spojení, použije se k vrácení chybového kódu. V opačném případě je použito poslední otevřené spojení.

Viz. také: mysql_error()