Forum und email
mysql_db_query

mysql_db_query

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_db_query -- Pošle MySQL dotaz

Popis

resource mysql_db_query ( string database, string query [, resource link_identifier] )

Vrátí kladný identifikátor výsledku dotazu do určené databáze nebo FALSE nastane-li chyba. Funkce dále vrací TRUE/FALSE pro dotazy INSERT/UPDATE/DELETE pro indikace úspěch/chyba.

mysql_db_query() provede dotaz v databázi specifikované parametrem database. Není-li identifikátor databáze uveden, funkce se pokusí nalézt již otevřené spojení s MySQL serverem. Pokud není žádné aktivní spojení nalezeno, pokusí se vytvořit nové spojení s výchozími hodnotami funkce mysql_connect()

Uvědomte si, že tato funkce NEPŘEPÍNÁ zpět na databázi, ke které jste byli připojeni předtím. Jinými slovy, tuto funkci nemůžete použít k dočasnému spuštění sql dotazu nad jinou databázi, museli byste se přepnout zpět na tu původní. Uživatelům se namísto této funkce vřele doporučuje použití database.table syntaxe v sql dotazech.

Viz. také mysql_connect() a mysql_query().

Poznámka: Tato funkce není od verze PHP 4.0.6 podporována. Místo této funkce použijtemysql_select_db() a mysql_query().