Forum und email
mysql_db_name

mysql_db_name

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

mysql_db_name -- Vrátí seznam všech databází

Popis

string mysql_db_name ( resource result, int row [, mixed field] )

První parametr funkce mysql_db_name() obsahuje identifikátor volání mysql_list_dbs(). Parametr záznam určuje pořadí databáze ve výsledku.

Nastane-li chyba vrací FALSE. Použitím mysql_errno() a mysql_error() zjistíte chybovou hlášku.

Příklad 1. mysql_db_name() příklad

<?php
error_reporting
(E_ALL);

mysql_connect('dbhost', 'uziv_jmeno', 'heslo');
$db_list = mysql_list_dbs();

$i = 0;
$cnt = mysql_num_rows($db_list);
while (
$i < $cnt) {
    echo
mysql_db_name($db_list, $i) . "\n";
    
$i++;
}
?>

Kvůli zpětné kompatibilitě lze použít i mysql_dbname(). Není to však doporučeno.