Forum und email
mysql_list_dbs

mysql_list_dbs

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_list_dbs --  Načte všechny dostupné databáze na MySQL serveru

Popis

resource mysql_list_dbs ( [resource link_identifier] )

mysql_list_dbs() vrací ukazatel výsledku obsahující databáze dostupné na aktuálním mysql démonovi. Lze použít například společně s funkcí mysql_tablename() k získání názvů tabulek, případně jiných funkcích k získání záznamů z tabulkek jako například mysql_fetch_array().

Příklad 1. mysql_list_dbs() příklad

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mojejmeno', 'tajne');
$db_list = mysql_list_dbs($link);

while (
$row = mysql_fetch_object($db_list)) {
    echo
$row->Database . "\n";
}
?>

Předchozí příklad by měl následující výstup:

databaze1
databaze2
databaze3
...

Poznámka: Předchozí kód by tak snadno pracoval i s mysql_fetch_row() či podobnými funkcemi.

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_listdbs(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.

Viz. také mysql_db_name().