Forum und email
mysql_list_fields

mysql_list_fields

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_list_fields -- Načte výsledek s obsahem sloupce

Popis

resource mysql_list_fields ( string database_name, string table_name [, resource link_identifier] )

mysql_list_fields() vrací ukazatel výsledku o sloupcích uvedené tabulky. Argumentu jsou jméno databáze a jméno tabulky. Vrácený ukazatel výsledku může být použit spolu s funkcemi mysql_field_flags(), mysql_field_len(), mysql_field_name(), a mysql_field_type().

Příklad 1. mysql_list_fields() příklad

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mojejmeno', 'tajne');

$fields = mysql_list_fields("databaze1", "tabulka1", $link);
$columns = mysql_num_fields($fields);

for (
$i = 0; $i < $columns; $i++) {
    echo
mysql_field_name($fields, $i) . "\n";
}
?>

Předchozí příklad by mohl mít následující výstup:

sloupec1
sloupec2
sloupec3
...

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_listfields(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.