Forum und email
mysql_field_name

mysql_field_name

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_field_name --  Načte název sloupce tabulky

Popis

string mysql_field_name ( resource result, int field_offset )

mysql_field_name() vrací jméno uvedeného sloupce v tabulce. výsledek musí být platný identifikátor spojení a číslo_sloupce je pořadí sloupce v tabulce.

Poznámka: číslo_sloupce začíná nulou.

Např. pořadí třetího sloupce tabulky bude číslo 2, čtvrtý sloupec v tabulce má číslo 3, atd.

Příklad 1. mysql_field_name() příklad

/* Tabulka "uzivatele" má následující tři sloupce::
*   uziv_id
*   jmeno
*   heslo.
*/
$link = mysql_connect('localhost', $uzivatel, "tajne");
mysql_select_db($dbjmeno, $link)
    or die("Nelze se spojit s$dbjmeno: " . mysql_error());
$res = mysql_query("select * from uzivatele", $link);

echo mysql_field_name($res, 0) . "\n";
echo mysql_field_name($res, 2);

Předchozí příklad by zobrazil následující výstup:

uziv_id
heslo

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_fieldname(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.