Forum und email
mysql_field_seek

mysql_field_seek

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_field_seek --  Nastaví ukazatel na zadaný sloupec

Popis

bool mysql_field_seek ( resource result, int field_offset )

Nastaví ukazatel na určený sloupec. Pokud následující volání funkce mysql_fetch_field() nemá zadán druhý parametr (číselné pořadí sloupce), vrátí informace o sloupci určeném právě v mysql_field_seek().

Viz. také: mysql_fetch_field().