Forum und email
mysql_fetch_field

mysql_fetch_field

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_field --  Načte informace o sloupci z výsledku do proměnné objektu

Popis

object mysql_fetch_field ( resource result [, int field_offset] )

Vrátí objekt obsahující informace o sloupci z výsledku.

mysql_fetch_field() můžete použít v případě, že potřebujete získat informace o sloupci z určitého výsledku. Není-li specifikováno pořadí sloupce (počítáno do nuly), funkce načte informace o prvním následujícím ještě nenačteném sloupci.

Vlastnosti objektu jsou:

 • name - název sloupce

 • table - název tabulky, v níž se tento sloupec nachází

 • max_length - maximální délka sloupce ve znacích

 • not_null - 1 pokud sloupec nemůže být NULL

 • primary_key - 1 pokud je sloupec primární klíč

 • unique_key - 1 pokud je sloupec unikátní klíč

 • multiple_key - 1 pokud je sloupec jiný než unikátní klíč

 • numeric - 1 pokud je sloupec číslo

 • blob - 1 pokud je sloupec BLOB

 • type - typ sloupce

 • unsigned - 1 pokud je sloupec bez znaménka

 • zerofill - 1 pokud je sloupec dolpněn nulami na svou velikost

Příklad 1. mysql_fetch_field()

<?php
mysql_connect
('localhost:3306', $user, $password)
    or die (
"Nelze se připojit: " . mysql_error());
mysql_select_db("databaze");
$result = mysql_query("select * from tabulka")
    or die(
"Chyba dotazu: " . mysql_error());
# vrátí informace o sloupci
$i = 0;
while (
$i < mysql_num_fields($result)) {
    echo
"Informace pro sloupec $i:<br />\n";
    
$meta = mysql_fetch_field($result);
    if (!
$meta) {
        echo
"Nejsou dostupné žádné informace<br />\n";
    }
    echo
"<pre>
blob:         $meta
->blob
max_length:   $meta
->max_length
multiple_key: $meta
->multiple_key
name:         $meta
->name
not_null:     $meta
->not_null
numeric:      $meta
->numeric
primary_key:  $meta
->primary_key
table:        $meta
->table
type:         $meta
->type
unique_key:   $meta
->unique_key
unsigned:     $meta
->unsigned
zerofill:     $meta
->zerofill
</pre>"
;
    
$i++;
}
mysql_free_result($result);
?>

Viz. také mysql_field_seek().