Forum und email
mysql_fetch_lengths

mysql_fetch_lengths

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_lengths --  Zjistí délku všech položek aktuálního výstupu

Popis

array mysql_fetch_lengths ( resource result )

Vrácí pole obsahující délku každého sloupce v posledně načteném záznamu pomocí mysql_fetch_row(), nebo FALSE dojde-li k chybě.

mysql_fetch_lengths() obsahuje délky hodnot všech vrácených sloupců posledního načteného záznamu pomocí mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array(), a mysql_fetch_object() v poli, začínajícího klíčem 0.

Viz. také: mysql_fetch_row().