Forum und email
mysql_fetch_object

mysql_fetch_object

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_object --  Načte výsledný záznam do proměnné objektu

Popis

object mysql_fetch_object ( resource result [, string class_name [, array params]] )

Vrácí objekt, jehož proměnné obsahují hodnoty načteného záznamu nebo FALSE není-li žádný další záznam.

mysql_fetch_object() je obdobou mysql_fetch_array(), s jedním rozdílem - narozdíl od pole, je vrácen objekt. Což znamená, že k hodnotám výsledku lze přistupovat pouze přes názvy sloupců a nikoli přes jejich číselné klíče (název vlastnosti nemůže být číslo).

<?php

/* tohle je správný zápis */
echo $row->field;
/* a toto je chybný zápis */
echo $row->0;

?>

Rychlostně je tato funkce identická s mysql_fetch_array(), a téměr tak rychlá jako mysql_fetch_row() (rozdíl je nevýznamný).

Příklad 1. mysql_fetch_object() příklad

<?php
mysql_connect
("localhost", "mysql_uziv", "mysql_heslo");
mysql_select_db($db);
$result = mysql_query("select uziv_id, celejmeno from tabulka");
while (
$row = mysql_fetch_object($result)) {
    echo
$row->uziv_id;
    echo
$row->celejmeno;
}
mysql_free_result($result);
?>

Viz. také: mysql_fetch_array() a mysql_fetch_row().