Forum und email
mysql_fetch_row

mysql_fetch_row

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_row -- Načte výsledný záznam do pole

Popis

array mysql_fetch_row ( resource result )

Funkce vrací číslené pole hodnot načteného záznamu nebo FALSE, není-li žádný další záznam.

mysql_fetch_row() načte jeden záznam výsledku do pole s číslenými klíči. Každá hodnota sloupce je samostatná hodnota pole; klíče jsou číslovány od 0.

Další volání mysql_fetch_row() vrátí následující záznam výsledku, nebo FALSE není-li žádný další záznam.

Viz. také: mysql_fetch_array(), mysql_fetch_object(), mysql_data_seek(), mysql_fetch_lengths() a mysql_result().