Forum und email
mysql_field_flags

mysql_field_flags

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_field_flags --  Načte příznaky sloupce tabulky

Popis

string mysql_field_flags ( resource result, int field_offset )

mysql_field_flags() vrací další informace o uvedeném sloupci tabulky. Každý příznak je reprezentován jedním slovem a jsou od sebe odděleny mezerou tak, že lze výstup snadno rozdělit pomocí funkce explode().

Vrácené příznaky mohou být následující (jestliže je vaše verze MySQL podporuje): "not_null", "primary_key", "unique_key", "multiple_key", "blob", "unsigned", "zerofill", "binary", "enum", "auto_increment", "timestamp".

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_fieldflags(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.