Forum und email
explode

explode

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

explode -- Rozděluje řetězec jiným řetězcem

Popis

array explode ( string delimiter, string string [, int limit] )

Vrací pole řetězců, z nichž každý je částí argumentu string vzniklý jeho rozdělením na hranicích tvořených řetězcem separator. Pokud je definován limit, vrácené pole bude obsahovat maximálně limit prvků, a poslední prvek bude obsahovat celý zbytek parametru string.

Poznámka: Je-li separator prázdný řetězec (""), explode() vrátí FALSE. Pokud separator obsahuje hodnotu, která není obsažena v string, pak explode() vrátí pole obsahující celý string.

I když implode() může z historických důvodů přijímat argumenty v obou možných pořadích, explode() nemůže. Musíte zajistit, aby byl argument separator před argumentem string.

Parametr limit byl přidán v PHP 4.0.1

Příklad 1. Ukázka explode()

<?php
// Příklad 1
$pizza  = "díl1 díl2 díl3 díl4 díl5 díl6";
$dily = explode(" ", $pizza);
echo
$dily[0]; // díl1
echo $dily[1]; // díl2

// Příklad 2
$data = "foo:*:1023:1000::/home/foo:/bin/sh";
list(
$user, $pass, $uid, $gid, $gecos, $home, $shell) = explode(":", $data);
echo
$user; // foo
echo $pass; // *

?>

Viz také preg_split(), spliti(), split() a implode().