Forum und email
echo

echo

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

echo -- Vytisknout jeden nebo více řetězců

Popis

void echo ( string arg1 [, string ...] )

Vytiskne všechny parametry.

echo() vlastně není funkce (je to jazykový konstrukt), takže u něj nemusíte používat závorky. Opravdu, pokud byste potřebovali vytisknout více než jeden parametr, nemohli byste dokonce závorky vůbec použít. Proto nelze použít echo() ani pro proměnnou funkci, ovšem místo toho můžete použít funkci print().

Příklad 1. Ukázka echo()

<?php
echo "Nazdar světe";

echo
"Toto zabírá
několik řádků. Konce řádků se
vytisknou také"
;

echo
"Toto zabírá\nněkolik řádků. Konce řádků se\nvytisknou také.";

echo
"Speciální znaky předřazené zpětnými lomítky lze použít i v řetězci \"jako toto\".";

//Proměnné lze použít i uvnitř příkazu echo
$foo = "foobar";
$bar = "barbaz";

echo
"foo je $foo"; // foo je foobar

// Použitím jednoduchých uvozovek vypíšte jméno proměnné, nikoli její hodnotu
echo 'foo je $foo'; // foo je $foo

// Jestliže nepotřebujete vypisovat další znaky, můžete rovnou uvést jen názvy proměnných
echo $foo;          // foobar
echo $foo, $bar;     // foobarbarbaz

echo <<<END
Toto používá "dokumentovou" syntaxi pro víceřádkový výstup
s vložnými $prommenymi. Uvědomte si, že ukončovací řetězec
se středníkem musí být na začátku nového řádku (bez mezer či
tabulátorů).
END;

// Protože echo není funkce, následující kód je neplatný
($some_var) ? echo('true'): echo('false');

// Nicméně tento příklad fungovat bude
($some_var) ? print('true'): print('false'); // print je funkce
echo $some_var ? 'true': 'false'; // příkaz musíte uvést předtím
?>

echo() také má zkrácenou syntaxi, kdy je možné následně za otvíracím php tagem použít jen znak rovná se.

Mám <?=$foo?> foo.

Poznámka: Tato zkrácená syntaxe bude fungovat pouze jsou-li povoleny zkrácené otvírací php tagy; short_open_tag je nastaveno na "on".

Viz také: print(), printf() a flush().