Forum und email
printf

printf

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

printf -- Vytisknout formátovaný řetězec

Popis

int printf ( string format [, mixed args [, mixed ...]] )

Vytvoří výtup podle argumentu format, který je popsán v dokumentaci sprintf().

Viz také: print(), sprintf(), sscanf(), fscanf() a flush().