Forum und email
flush

flush

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

flush -- Odeslat výstupní buffer

Popis

void flush ( void )

Vyprázdní výstupní buffery PHP a jakéhokoli backendu, který PHP používá (CGI, web server, atd.) Odešle veškerý dosavadní výstup do uživatelova browseru.

Poznámka: flush() nemá žádný účinek na bufferovací schéma vašeho webserveru nebo browseru na klientské straně.

Některé servery, zvláště na Win32, bufferují výstup až do ukončení běhu skriptu bez ohledu na flush(), a až potom odešlou výstup browseru.

Browser může také bufferovat svůj vstup před zobrazením. Například Netscape bufferuje text do té doby než přijme konec řádku nebo začátek tagu, a nezobrazí tabulku, dokud nedostane </table> nejzevnější tabulky.