Forum und email
print

print

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

print -- Vytisknout řetězec

Popis

int print ( string arg )

Vytiskne arg.

Viz také: echo(), printf() a flush().