Forum und email
fscanf

fscanf

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

fscanf -- Parsuje vstup ze souboru podle formátu

Popis

mixed fscanf ( resource handle, string format [, mixed &...] )

Funkce fscanf() je podobná sscanf(), ale načítá ze souboru specifikovaného handle a interpretuje vstupní data podle specifikovaného formátu format. Pokud má funkce pouze dva parametry, parsované hodnoty bude vráceny jako pole. Jinak, když jsou použity nepovinné parametry, funkce vrací určitý počet asignovaných hodnot. Nepovinné parametry musí být vloženy odkazem.

Příklad 1. fscanf() Příklad

$fp = fopen ("users.txt","r");
while ($userinfo = fscanf ($fp, "%s\t%s\t%s\n")) {
    list ($name, $profession, $countrycode) = $userinfo;
    //... udelej neco s hodnotami
}
fclose($fp);

Příklad 2. users.txt

javier argonaut    pe
hiroshi sculptor    jp
robert slacker us
luigi  florist it

Viz také fread(), fgets(), fgetss(), sscanf(), printf(), a sprintf().