Forum und email
fgetss

fgetss

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fgetss --  Přečte řádek ze souboru a odstraní HTML značky

Popis

string fgetss ( resource handle [, int length [, string allowable_tags]] )

Identické s fgets(), ale jsou zde z přečteného textu odstraňovány HTML a PHP značky.

Jako nepovinný třetí parametr můžete specifikovat značky, které nebudou odstraňovány.

Poznámka: allowable_tags - přidáno v PHP 3.0.13, PHP4B3.

Viz také fgets(), fopen(), fsockopen(), popen(), a strip_tags().