Forum und email
strip_tags

strip_tags

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5)

strip_tags -- Odstranit z řetězce HTML a PHP tagy

Popis

string strip_tags ( string str [, string allowable_tags] )

Tato funkce se snaží odstranit z předaného řetězce všechny HTML a PHP tagy. It errors on the side of caution in case of incomplete or bogus tags. It uses the same tag stripping state machine as the fgetss() function.

Volitelný druhý argument můžete použít k určení tagů, které se nemají odstranit.

Poznámka: Argument allowable_tags byl přidán v PHP 3.0.13, PHP 4 b3.