Forum und email
popen

popen

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

popen -- Otevře procesový soubor (rouru)

Popis

resource popen ( string command, string mode )

Otevře rouru do procesu spuštěného rozštěpením stávajícího procesu následným a spuštěním programu specifikovaného parametrem command.

Vrací deskriptor souboru identický s tím, který vrací funkce fopen(), je však vždy pouze jednosměrný (může být otevřen pro čtení nebo zápis, nikoli současně) a na závěr musí být zavřen pomocí pclose(). Tento deskriptor může být použit funkcemi fgets(), fgetss(), a fputs().

Nastane-li chyba, vrací FALSE.

$fp = popen ("/bin/ls", "r");

Viz také pclose().