Forum und email
pclose

pclose

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

pclose -- Zavře procesový soubor (rouru)

Popis

int pclose ( resource handle )

Zavře rouru otevřenou pomocí funkce popen().

Deskriptor souboru musí být platný a musí ukazovat na rouru úspěšně otevřenou pomocí popen().

Vrací návratový kód procesu, který na rouře běžel.

Viz také popen().