Forum und email
fgets

fgets

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fgets -- Přečte řádek ze souboru

Popis

string fgets ( resource handle [, int length] )

Vrací řádek o délce max. length - 1 byte přečtený ze souboru. Čtení končí, pokud bylo přečteno length - 1 bytů, nastal konec řádku nebo konec souboru (podle toho, co přijde první).

Při výskytu chyby vrací FALSE.

Nejčastější úskalí:

Lidé, kteří používali 'C' sémantiku funkce fgets, by si měli uvědomit rozdíl v tom, jak je vrácen konec souboru.

Deskriptor souboru musí být platný a musí ukazovat na soubor úspěšně otevřený pomocí fopen(), popen(), nebo fsockopen().

Jednoduchý příklad:

Příklad 1. Čtení souboru řádek po řádku

$fd = fopen ("/tmp/inputfile.txt", "r");
while (!feof ($fd)) {
    $buffer = fgets($fd, 4096);
    echo $buffer;
}
fclose ($fd);

Viz také fread(), fopen(), popen(), fgetc(), fsockopen(), a socket_set_timeout().