Forum und email
socket_set_timeout

socket_set_timeout

(PHP 4, PHP 5)

socket_set_timeout -- Nastaví časový limit (timeout) socketu

Popis

bool socket_set_timeout ( int socket descriptor, int seconds, int microseconds )

Nastavuje velikost časového limitu socketu daného hodnotou socket descriptor, ve formě součtu sekund (seconds) a mikrosekund (microseconds).

Příklad 1. socket_set_timeout() Příklad

<?php
$fp
= fsockopen("www.example.com", 80);
if(!
$fp) {
    echo
"Nelze otevřít\n";
} else {
    
fputs($fp,"GET / HTTP/1.0\n\n");
    
$start = time();
    
socket_set_timeout($fp, 2);
    
$res = fread($fp, 2000);
    
var_dump(socket_get_status($fp));
    
fclose($fp);
    print
$res;
}
?>

Tato funkce se dříve jmenovala set_socket_timeout(), ale tento název je nyní zavržený.

Viz také: fsockopen() a fopen().