Forum und email
socket_set_blocking

socket_set_blocking

(PHP 4, PHP 5)

socket_set_blocking -- Nastavuje blokující/neblokující režim socketu

Popis

int socket_set_blocking ( int socket descriptor, int mode )

Pokud má mode hodnotu FALSE, příslušný deskriptor socketu se přepne do neblokujícího režimu; je-li TRUE, přepne se do blokujícího režimu. To má vliv na volání jako je fgets(), která čtou ze socketu. V neblokujícím režimu volání funkce fgets() vždy předává řízení zpět, zatímco v blokujícím režimu bude čekat na to, až budou na socketu dostupná data.

Tato funkce se dříve jmenovala set_socket_blocking(), ale tento název je nyní zavržený.