Forum und email
socket_get_status

socket_get_status

(PHP 4, PHP 5)

socket_get_status --  Vrací informace o existujícím socketovém proudu

Popis

array socket_get_status ( resource socketstream )

Vrací informace o existujícím socketovém streamu. Tato funkce pracuje pouze na socketu vytvořeném pomocí fsockopen(), pfsockopen() a síťových socketech vrácených funkcí fopen() s URL jako parametrem. NEFUNGUJE se sockety ze Socketového rozšíření. Ve výsledkovém poli v současné době vrací čtyři položky:

  • timed_out (bool) - Vypršel časový limit pro čekání na data

  • blocked (bool) - Socket byl zablokován

  • eof (bool) - Indikuje konec souboru (EOF)

  • unread_bytes (int) - Počet bytů zbývajících v bufferu socketu

Viz také: Socketové rozšíření.