Forum und email
pfsockopen

pfsockopen

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

pfsockopen --  Otevře perzistentní (přetrvávající) socketové spojení v internetové nebo unixové doméně

Popis

resource pfsockopen ( string hostname [, int port [, int &errno [, string &errstr [, float timeout]]]] )

Tato funkce se chová naprosto stejně jako fsockopen(), s tím rozdílem, že spojení se po skončení skriptu neuzavře. Je to perzistentní verze fsockopen().