Forum und email
openlog

openlog

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

openlog -- Otevře spojení do systémového protokolu

Popis

bool openlog ( string ident, int option, int facility )

openlog() otevře pro program spojení do systémového protokolu. Do každé zprávy se přidá řetězec ident. Hodnoty pro option a facility jsou uvedeny níže. Parametr option se používá k určení, které volby budou při generování zprávy použity. Argument facility specifikuje, jaký typ programu zaznamenává zprávu. To umožňuje specifikovat (v konfiguraci systémového protokolu na vašem počítači), jak budou zprávy přicházející z různých zdrojů obsluhovány. Použití openlog() není povinné. Volá se automaticky ze syslog() v případě potřeby; v takovém případě bude ident implicitně FALSE.

Tabulka 1. openlog() Volby

KonstantaPopis
LOG_CONS při chybě během posílání dat do protokolu zapisuj přímo na systémovou konzoli
LOG_NDELAY ihned otevři spojení do protokolu
LOG_ODELAY (implicitní) otevři spojení až v okamžiku zápisu první zprávy
LOG_PERRORtiskni zprávy také na standardní chybový výstup (stderr)
LOG_PIDdo každé zprávy přidej PID
Můžete použít jednu nebo více voleb. V případě použití více voleb je musíte spojit pomocí OR, tedy např. "otevři spojení ihned, zapisuj na konzoli a přidej PID" bude vypadat: LOG_CONS | LOG_NDELAY | LOG_PID

Tabulka 2. openlog() Charaktery

KonstantaPopis
LOG_AUTH bezpečnostní/autorizační zprávy (použijte raději LOG_AUTHPRIV na systémech, kde je tato konstanta definována)
LOG_AUTHPRIVbezpečnostní/autorizační zprávy (soukromé)
LOG_CRONčasový démon (cron a at)
LOG_DAEMONostatní démoni systému
LOG_KERNzprávy jádra
LOG_LOCAL0 ... LOG_LOCAL7vyhrazeno pro místní použití
LOG_LPRsubsystém tiskárny
LOG_MAILpoštovní subsystém
LOG_NEWSsubsystém USENET news
LOG_SYSLOGzprávy generované vnitřně démonem syslogd
LOG_USERgenerické uživatelské zprávy
LOG_UUCPsubsystém UUCP

Viz také define_syslog_variables(), syslog() a closelog().