Forum und email
define_syslog_variables

define_syslog_variables

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

define_syslog_variables -- Inicializuje všechny konstanty související se systémovým protokolem

Popis

void define_syslog_variables ( void )

Inicializuje všechny konstanty použité ve funkcích systémového protokolu.

Viz také openlog(), syslog() a closelog().