Forum und email
closelog

closelog

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

closelog -- Zavře spojení do systémového protokolu

Popis

bool closelog ( void )

closelog() zavře deskriptor použitý k zápisu do systémového protokolu. Použití closelog() je nepovinné.

Viz také define_syslog_variables(), syslog() a openlog().