Forum und email
debugger_on

debugger_on

(PHP 3)

debugger_on -- Zapne vnitřní PHP debugger

Popis

int debugger_on ( string address )

Zapne vnitřní PHP debugger s připojením na address. Na debuggeru stále probíhá vývoj.