Forum und email
long2ip

long2ip

(PHP 4, PHP 5)

long2ip --  Převede internetovou (IPv4) adresu na řetězec ve standardním tečkovém formátu

Popis

string long2ip ( int proper_address )

Funkce long2ip() generuje internetovou adresu v tečkovém formátu (např. aaa.bbb.ccc.ddd) z číselné reprezentace adresy.

Viz také: ip2long()