Forum und email
ip2long

ip2long

(PHP 4, PHP 5)

ip2long --  Převede řetězec obsahující internetovou (IPv4) adresu v tečkové notaci na odpovídající adresu.

Popis

int ip2long ( string ip_address )

Funkce ip2long() generuje síťovou IPv4 adresu ze standardního internetového formátu (čísla oddělená tečkami).

Příklad 1. ip2long() Příklad

<?php
$ip
= gethostbyname("www.example.com");
$out = "Následující URL jsou ekvivalentní:<br>\n";
$out .= "https://www.example.com/, https://".$ip."/, and https://".sprintf("%u",ip2long($ip))."/<br>\n";
echo
$out;
?>

Poznámka: Protože celé číslo (integer) v PHP obsahuje znaménko a mnoho IP adres vyjde jako záporné, musíte k získání správné (nezáporné) hodnoty použít funkce sprintf() nebo printf() vždy s formátovačem %u.

Tento druhý příklad ukazuje, jak tiskout zkonvertovanou adresu funkcí printf():

Příklad 2. Zobrazení IP adresy

<?php
$ip
= gethostbyname("www.example.com");
printf("%u\n", ip2long($ip));
echo
$out;
?>

Viz také: long2ip()