Forum und email
fread

fread

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fread -- Binárně bezpečné čtení ze souboru

Popis

string fread ( resource handle, int length )

fread() přečte nejvýše length bytů ze souboru specifikovaného deskriptorem fp. Čtení končí, pokud je přečteno length bytů nebo je dosažen konec souboru (podle toho, co přijde dřív).

// nacte obsah souboru do retezce
$filename = "/usr/local/something.txt";
$fd = fopen ($filename, "r");
$contents = fread ($fd, filesize ($filename));
fclose ($fd);

Viz také fwrite(), fopen(), fsockopen(), popen(), fgets(), fgetss(), fscanf(), file(), a fpassthru().