Forum und email
file

file

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

file -- Načte celý soubor do pole

Popis

array file ( string filename [, int use_include_path [, resource context]] )

Identické s readfile(), soubor je však vrácen v podobě pole. Každý element pole odpovídá jednomu řádku v souboru včetně znaku konce řádku.

Můžete použít nepovinný druhý parametr a nastavit ho na "1", pokud chcete hledat soubor také v include_path.

<?php
// načti WWW stránku do pole a vytiskni ji
$fcontents = file ('https://www.php.net');
while (list (
$line_num, $line) = each ($fcontents)) {
    echo
"<b>Line $line_num:</b> " . htmlspecialchars ($line) . "<br>\n";
}

// načti WWW stránku do řetězce
$fcontents = join ('', file ('https://www.php.net'));
?>

Viz také readfile(), fopen(), fsockopen(), a popen().