Forum und email
fileatime

fileatime

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fileatime -- Vrací čas posledního přístupu k souboru

Popis

int fileatime ( string filename )

Vrací čas posledního přístupu k souboru, při chybě FALSE. Čas je vrácen jako Unix timestamp.

Výsledek této funkce je cachován. Více informací - viz clearstatcache().

Pozn.: Atime (čas posl. přístupu) souboru se obvykle mění při čtení datových bloků ze souboru. To se může značně negativně projevit na výkonu systému, pokud aplikace přistupuje k velkému počtu souborů nebo adresářů. Některé Unixové filesystémy mohou mít atime deaktivován za účelem zvýšení výkonu pro takové aplikace; takovým případem jsou USENET news spools. Tehdy je tato funkce bezpředmětná.