Forum und email
clearstatcache

clearstatcache

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

clearstatcache -- Vymaže cache stavu souborů

Popis

void clearstatcache ( void )

Volání systémových funkcí stat či lstat má poměrně velkou režii. Tudíž se výsledek posledního volání všech stavových funkcí (viz seznam níže) ukládá pro použití při dalším takovém volání používajícím stejný název souboru. Pokud chcete vynutit novou kontrolu stavu, např. pokud je soubor kontrolován mnohokrát a může se změnit nebo zmizet, použijte tuto funkci k uvolnění výsledků posledního volání z paměti.

Tato hodnota se cachuje pouze po dobu běhu skriptu.

Ovlivněné funkce: stat(), lstat(), file_exists(), is_writable(), is_readable(), is_executable(), is_file(), is_dir(), is_link(), filectime(), fileatime(), filemtime(), fileinode(), filegroup(), fileowner(), filesize(), filetype(), a fileperms().