Forum und email
copy

copy

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

copy -- Zkopíruje soubor

Popis

bool copy ( string source, string dest )

Vytvoří kopii souboru. Vrací TRUE pokud se kopírování zdařilo, jinak FALSE.

Příklad 1. Ukázka copy()

if (!copy($file, $file.'.bak')) {
    print ("failed to copy $file...<br>\n");
}

Viz také rename().