Forum und email
fileowner

fileowner

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fileowner -- Vrací vlastníka souboru

Popis

int fileowner ( string filename )

Vrací ID uživatele (UID), vlastnícího soubor; při chybě FALSE. Hodnota je v číselném tvaru, použijte funkci posix_getpwuid() k získání uživatelského jména.

Výsledek této funkce je cachován. Více informací - viz clearstatcache().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows systémech