Forum und email
filemtime

filemtime

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filemtime -- Vrací čas změny souboru

Popis

int filemtime ( string filename )

Vrací čas poslední změny souboru, při chybě FALSE. Čas je vracen jako Unix timestamp.

Výsledek této funkce je cachován. Více informací - viz clearstatcache().

Tato funkce vrací čas, kdy byly zapsány datové bloky, tj. čas poslední změny obsahu souboru. Použijte funkci date() na výsledek této funkce k získání formátovaného tvaru data pro použití na WWW stránkách.