Forum und email
fileinode

fileinode

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fileinode -- Vrací inode souboru

Popis

int fileinode ( string filename )

Vrací inode číslo souboru, při chybě FALSE.

Výsledek této funkce je cachován. Více informací - viz clearstatcache().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows systémech