Forum und email
filegroup

filegroup

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filegroup -- Vrací skupinu pro soubor

Popis

int filegroup ( string filename )

Vrací ID skupiny vlastníka souboru, při chybě FALSE. Skupinové ID je v číselném tvaru, použijte posix_getgrgid() pro získání názvu skupiny.

Výsledek této funkce je cachován. Více informací - viz clearstatcache().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows systémech