Forum und email
chown

chown

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

chown -- Změní vlastníka souboru

Popis

bool chown ( string filename, mixed user )

Pokusí se změnit vlastníka souboru na user. Pouze superuživatel může změnit majitele souboru.

Při úspěchu vrací TRUE, jinak FALSE.

Viz také chown() a chmod().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows systémech