Forum und email
lstat

lstat

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

lstat --  Zjišťuje informace o souboru nebo symbolickém odkazu

Popis

array lstat ( string filename )

Sbírá statistiky o souboru nebo symbolickém odkazu (linku) identifikovaném pomocí názvu filename. Tato funkce je identická s funkcí stat(), s výjimkou situace, kdy parametrem filename je symbolický odkaz -- tehdy jsou vráceny informace o odkazu, nikoli o souboru, na který ukazuje.

Vrací pole se statistikami souboru s těmito elementy:

 1. device

 2. inode

 3. inode protection mode

 4. number of links

 5. user id of owner

 6. group id owner

 7. device type if inode device *

 8. size in bytes

 9. time of last access

 10. time of last modification

 11. time of last change

 12. blocksize for filesystem I/O *

 13. number of blocks allocated

* - platné pouze na systémechs podporou typu st_blksize -- jinde (např. na Windows) vrátí -1

Výsledek této funkce je cachován. Více informací - viz clearstatcache().