Forum und email
mkdir

mkdir

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mkdir -- Vytvoří adresář

Popis

bool mkdir ( string pathname [, int mode [, bool recursive [, resource context]]] )

Pokusí se vytvořit adresář specifikovaný svým názvem.

Pozn.: Pravděpodobně chcete specifikovat mód jako oktalové číslo, potom by však mělo začínat nulou.

mkdir ("/path/to/my/dir", 0700);

Vrací TRUE při úspěchu a FALSE při chybě.

Viz také rmdir().