Forum und email
move_uploaded_file

move_uploaded_file

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

move_uploaded_file -- Přesune uploadovaný soubor na nové místo

Popis

bool move_uploaded_file ( string filename, string destination )

tato fuknce je dostupná pouze ve verzích PHP 3 od 3.0.16 a ve verzích PHP 4 od 4.0.2.

Tato si ověřuje, zda soubor identifikovaný názvem filename je platným uploadovaným souborem (prostřednictvím HTTP POST mechanismu poskytovaného PHP). Pokud je soubor platný, je přesunut/přejmenován na destination.

Pokud filename není platný uploadovaný soubor, funkce move_uploaded_file() nic neprovede a vrátí FALSE.

Pokud filename je platný uploadovaný soubor, ale z nějakého důvodu nemůže být přesunut, funkce move_uploaded_file() nic neprovede a vrátí FALSE. Navíc je vygenerováno varování (warning).

Tento druh testů je zvláště důležitý, je-li možnost, že akce na uploadovaných souborech může zpřístupnit jejich obsah uživateli nebo jiným uživatekům tohoto systému.

Viz také is_uploaded_file(), a sekce Handling file uploads, kde je příklad jednoduchého použití.