Forum und email
is_uploaded_file

is_uploaded_file

(PHP 3 >= 3.0.17, PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

is_uploaded_file -- Zjistí, zda byl soubor uploadován pomocí HTTP POST

Popis

bool is_uploaded_file ( string filename )

Tato funkce je dostupná pouze na verzích PHP 3 od 3.0.16 a na verzích PHP 4 od 4.0.2.

Vrací TRUE, pokud soubor nazvaný filename byl uploadován pomocí HTTP POST. To je užitečné k ujištění se, zda se neukázněný uživatel nepokusil upravit skript tak, aby pracoval se soubory, se kterými by pracovat neměl -- například /etc/passwd.

Tento druh testů je zvláště důležitý, je-li možnost, že akce na uploadovaných souborech může zpřístupnit jejich obsah uživateli nebo jiným uživatekům tohoto systému.

Viz také move_uploaded_file(), a sekce Handling file uploads, kde je příklad jednoduchého použití.