Forum und email
is_writable

is_writable

(PHP 4, PHP 5)

is_writable -- Zjistí, zda lze do souboru zapisovat

Popis

bool is_writable ( string filename )

Vrací TRUE, když soubor existuje a lze do něj zapisovat. Název souboru (argument filename) může být název adresáře, potom se zjišťuje, zda lze do adresáře zapisovat.

Mějte na paměti, že PHP může přistupovat k souboru s právy, kterými disponuje WWW server (obvykle 'nobody'). Omezení bezpečného režimu (safe mode limitations) are not taken into account.

Výsledek této funkce je cachován. Více detailů - viz clearstatcache().

Viz také is_readable().