Forum und email
is_readable

is_readable

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

is_readable --  Zjistí, zda lze ze souboru číst

Popis

bool is_readable ( string filename )

Vrací TRUE, když soubor existuje a lze z něj číst.

Mějte na paměti, že PHP může přistupovat k souboru s právy, kterými disponuje WWW server (obvykle 'nobody'). Omezení bezpečného režimu (safe mode limitations) are not taken into account.

Výsledek této funkce je cachován. Více detailů - viz clearstatcache().

Viz také is_writable().